Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1: 0901 174 473

Kinh Doanh 1: 0901 174 473

Kinh Doanh 2: 0905 496 424

Kinh Doanh 2: 0905 496 424

Kinh Doanh 3: 0935 469 424

Kinh Doanh 3: 0935 469 424

Kế Toán-Huyền Trang - 036 7410 681

Kế Toán-Huyền Trang - 036 7410 681

Liên kết website

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0
Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Model CB100FK02-M*GN-NN/A/Y

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Model CB100FK02-M*GN-NN/A/Y

(1 đánh giá)

CB100FK02-M*GN-NN/A/

RKC

12 Tháng

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THANH BÌNH Địa chỉ: 16/13 Đường Vĩnh Phú 26, Thuận An, Bình Dương Hotline: 0901 174 473 - 0905 496 424 Email: thanhbinhle.dap@gmail.com Zalo:090 117 4473

0905 496 424

 -Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ:CB100FK02-M*GN-NN/A/Y

-kích thước:48*48 Vuông

-supply:100-240Vac
-Range:0-1372 độ C
-INPUT:K,PT100
-Output: Relay,SSR,Out Dòng


 CB100FK02-M*GN-NN/A/Y 

Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các sản phẩm của hãng RKC

Code - Description

Japan RKC temperature controller (loop regulator) 

Japan RKC temperature controller (loop regulator) 

CD901FK02-M * AN

CD901FK02-M * AN

CD901FK02-V * AN

CD901FK02-V * AN

CD901FK02-8 * AN

CD901FK02-8 * AN

CH402FK02-M * AN

 

CH402FK02-V * AN

CH402FK02-M * AN

CH402FK02-8 * AN

CH402FK02-V * AN

RKC CD901-FK06-8 * AF-5N RKC CD901-FK06-M * AF5N RKC REX-CD901FK02-M * GN-NN 

CH402FK02-8 * AN

RKC CH402FK05-V * CN-NN RKC CD901-FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-VWAN 

 

RKC CH402FE02-VM * AN RKC CH402F601 * AD RKC CH402F801-8 * AD0-300 RKC CH402WR02-NMAVR K-type 

RKC CD901-FK06-8 * AF-5N RKC CD901-FK06-M * AF5N RKC REX-CD901FK02-M * GN-NN 

RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402FPT100 0-400 N * GN-NN 

RKC CH402FK05-V * CN-NN RKC CD901-FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-VWAN 

RKC CH402-FD09-MM-CN RKC FB900-8N-4 2NND/A1-F801/Y RKC FB900-8N-4 * 2NND/A1-FK41 

RKC CH402FE02-VM * AN RKC CH402F601 * AD RKC CH402F801-8 * AD0-300 RKC CH402WR02-NMAVR K-type 

RKC CH402FD08-M-GNN RKC REX-CH402WK02 - MM AN RKC CH402FK05-V * CN-NN 

RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402FPT100 0-400 N * GN-NN 

RKC CD901F801-8 * hj-nn RKC CH402FK02-M * GN-NNJK-1033 

RKC CH402-FD09-MM-CN RKC FB900-8N-4 2NND/A1-F801/Y RKC FB900-8N-4 * 2NND/A1-FK41 

RKC CH402F801-VM-AN-5N RKC FB900-8N-4 * NN8N/A2-F801/Y 

RKC CH402FD08-M-GNN RKC REX-CH402WK02 - MM AN RKC CH402FK05-V * CN-NN 

RKC FB900-MM-4 * NFN5/AN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 FK02-VM * AB 

RKC CD901F801-8 * hj-nn RKC CH402FK02-M * GN-NNJK-1033 

RKC CH902 FK02-VM * AB RKC CD901FK02 RKC FB900-8N-4 * 4F85/A1-F801/Y 

RKC CH402F801-VM-AN-5N RKC FB900-8N-4 * NN8N/A2-F801/Y 

RKC CH402 RKC REXC402AK02-MM ** AB RKC CH402F-type PID relay output

RKC FB900-MM-4 * NFN5/AN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 FK02-VM * AB 

PT100 thermoelectric 

RKC CH902 FK02-VM * AB RKC CD901FK02 RKC FB900-8N-4 * 4F85/A1-F801/Y 

RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NH 

RKC CH402 RKC REXC402AK02-MM ** AB RKC CH402F-type PID relay output

RKC CD901WD09-MM * DN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC REX-CH402WK02MM * AN 

PT100 thermoelectric 

  

RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NH 

RKC CH402 220VAC 0-400 ℃ K RKC CH402 220VAC 0-40 ℃ K DC12V input 

RKC CD901WD09-MM * DN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC REX-CH402WK02MM * AN 

RKC CH402-FD02-M * GN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN 

  

RKC CH402FK02-MM * GN-NN RKC CH402FK02VRNN1 

RKC CH402 220VAC 0-400 ℃ K RKC CH402 220VAC 0-40 ℃ K DC12V input 

RKC CH402FK02-M * GN-5N RKC CH402FK02-EM * AN 

RKC CH402-FD02-M * GN-NN RKC CH402FK02-M * GN-NN 

RKC CD901FK06-8 * AB-5N RKC CD901FK06-8 * AB-NN RKC CD901FK06-M * AB-NN 

RKC CH402FK02-MM * GN-NN RKC CH402FK02VRNN1 

RKC CD901AK02MM * AN RKC CD901-FK02-M * GN 

RKC CH402FK02-M * GN-5N RKC CH402FK02-EM * AN 

RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FS01-HN-NN 

RKC CD901FK06-8 * AB-5N RKC CD901FK06-8 * AB-NN RKC CD901FK06-M * AB-NN 

RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402WE02-VMAN 

RKC CD901AK02MM * AN RKC CD901-FK02-M * GN 

RKC CD901FD10-V * GN-NN RKC CD901F-801-8 * AN 

RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FS01-HN-NN 

RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CD901-WD08-VW * AN 

RKC CD901FK02-M * AN-NN RKC CH402WE02-VMAN 

RKC CH402NK01-MMXGN-NNZK-1033 RKC CH402FK02-M * GN-NN 

RKC CD901FD10-V * GN-NN RKC CD901F-801-8 * AN 

RKC CD901FS02-8 *- AN RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FD02-MM * AN-NNPT100 RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402 RKC REX-CD901 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 - FD02-MV-AN 

RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CD901-WD08-VW * AN 

RKC CD901F-801-8 * AN RKC CH402NK01-MM * GN-NNZK-1033 

RKC CH402NK01-MMXGN-NNZK-1033 RKC CH402FK02-M * GN-NN 

RKC CD901FD02-mm * AN-NNPT100

RKC CD901FS02-8 *- AN RKC CD901FD01-NN * HNN 0-300 ℃ RKC CD901FD02-MM * AN-NNPT100 RKC CD901-FK02-M * GN RKC CH402 RKC REX-CD901 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402 - FD02-MV-AN 

-200 ~ 20 RKC RKC-CD901-D008M 

RKC CD901F-801-8 * AN RKC CH402NK01-MM * GN-NNZK-1033 

RKC CH402-CD901 RKC CH402-FD10-V 0-500 degrees PT100 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402-FK02-M 

RKC CD901FD02-mm * AN-NNPT100

RRKC CD901-FD05-8 * AB-NN 0-500 ℃ Pt1 RKC CH402FK02-MM * CPN.I RKC CD901FS01-G * N-NN RKC 

-200 ~ 20 RKC RKC-CD901-D008M 

RH400FK02-M * AN

RKC CH402-CD901 RKC CH402-FD10-V 0-500 degrees PT100 RKC CH402FK02-M * GN-NN RKC CH402-FK02-M 

RH400FK02-V * AN / G

RRKC CD901-FD05-8 * AB-NN 0-500 ℃ Pt1 RKC CH402FK02-MM * CPN.I RKC CD901FS01-G * N-NN RKC 

RH400FK02-8 * AN RH400FD08-M-GNN RH400WK02-MM * AN RH400FK05-V * CN-NN RH400FK02-M * GN-NN RH400NK01-MMXGN-NNZK-1033 RH400FK02-M * GN-NN 

RH400FK02-M * AN

RH400FK02-V * AN / G CH402FR01-8 * GN 

RH400FK02-V * AN / G

  

RH400FK02-8 * AN RH400FD08-M-GNN RH400WK02-MM * AN RH400FK05-V * CN-NN RH400FK02-M * GN-NN RH400NK01-MMXGN-NNZK-1033 RH400FK02-M * GN-NN 

  

RH400FK02-V * AN / G CH402FR01-8 * GN

 

Chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các sản phẩm của hãng RKC

 

Code - Description

 CD系列温控器(回路调节器): * 自主校正功能 * 大屏LED显示 * 加热/冷却控制 * 数字通讯 * 报警加热器断线报警控制环断线报警输入类型

CD901FK02-M*AN

a) 热电偶(TC):K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re

 CD901FK02-V*AN

b) 热电阻(RTD):Pt100 JPT100

 CD901FK02-8*AN

c) 直流输入:DC0~5V,DC1~5V,DC0~20mA*,DC4~20mA* *需在输入端子间接250W的电阻输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位)

 CD701FK02-M*AN

 输入范围:参照输入范围表采样周期:0.5sec

 CD701FK02-V*AN

过程值偏置-1999~9999[℃][°F]或-199.9~999.9[℃][°F](温度输入)

 CD701FK02-8*AN

±全量程(电压/电流输入)全量设定范围

 CD501FK02-M*AN

a)设定值(SV):等同温度范围值

 CD501FK02-V*AN

b)加热侧比例带(P):1—量程或0.1—量程(温度输入)*1量程的0.1~100.0%(电压输入)

 CD501FK02-8*AN

c)制冷侧比例带(Pc):加热侧比例的1~1000% d)

 CD401FK02-M*AN

积分时间(I):1—3600sec*2

 CD401FK02-V*AN

CD901-FK06-8*AF-5N

 CD401FK02-8*AN

CD901-FK06-M*AF5N

 CH402FK02-M*AN

CD501FK02-M*AN-NN

 CH402FK02-V*AN

REX-CD901FK02-M*GN-NN

 CH402FK02-8*AN

CB100FK04-V*CA-NN/N

 CB100FK02-M*AN

JBS-5601-A L=200

 CB100FK02-V*AN

ST-50

 CB100FK02-8*AN

CH402FK05-V*CN-NN

 REX-C900FK02-M*AN

CD901-FK02-M*AN-NN

 REX-C900FK02-V*AN

CB100W007-MAP

 REX-C900FK02-8*AN

WK04-VMAP

 REX-C700FK02-M*AN

CH402FK02-VWAN

 REX-C700FK02-V*AN

CB100FK02-M*GN-NN/A/Y

 REX-C700FK02-8*AN

REX-C700FK02-M*FE

 REX-C410FK02-M*AN

CH402FE02-VM*AN

 REX-C410FK02-V*AN

CH401FD10-8*AD

 REX-C410FK02-8*AN

CH401FD10-M*AD

 REX-C400FK02-M*AN

CH401FD10-V*AD

 REX-C400FK02-V*AN

CH402F601*AD

 REX-C400FK02-8*AN

CH402F801-8*AD0-300

 REX-C100FK02-M*AN

CH102FK02-8*NN

 REX-C100FK02-V*AN

ST-23L

 REX-C100FK02-8*AN

31C6VYM CD4049VBE

 REX-F900FK02-M*AN

CD4017BE H9806

 REX-F900FK02-V*AN

CD4017BE H9819

 REX-F900FK02-8*AN

CD4049VBE H9745

 REX-F400FK02-M*AN

CD4518BE H9819

 REX-F900FK02-V*AN

DS2Y-S-DC24V AGY2324

 REX-F900FK02-8*AN

EH312AE LM224J

ST-23L

H9818AF LM224J

REX-P96FK16-V*AB-Y1-N

HH824AJ LM224J

REX-CH402WK02

HH830AB LM224J

CD4-050-BD3

NH824AH LM224J

DB100FD10-M*-AF-5

F900F601-8XHL-N2N-NA

CH402-FD08-M*GN-NN

C400FK08-V-HN

C400AK02-V*NN

C100-FK04-M*GN

C400AK02-VM*NN

CH402WR02-NMAVR K型

CB100

CH902WR02-NMAVR K型

MDS-96

RKC-C700 220V

CD901FD10-8*AH

CD901-FK02-M*GN

CH402 FK04-GM*NN

C400FK02-M*NN

CH402 FK04-MM*NN

CH402FK02-M*GN-NN

CH902 FD01-8M*NN

CH402FPT100 0-400 N*GN-NN

CD701FK-M*AN-NN

CH402-FD09-MM-CN

FD12-8XAB-N2N4/CN

CB100WK04-VM*AP

CD901FK02-V 0-400度DC12V

CB100WK07-M*AP

CB100FK07-V*AF

C100-FK04-V*GN

CD701-FK02-M*CN-NN

C100JA3-8*NN

CB400 WK02-MM-*NN-NN/A

CD901

CZ-100P-HB-SN 0-35MPa

REX-AF4

CH102FK06-V*AN

FB900-8N-4 2NND/A1-F801/Y

CD901F-801-8*AN

FB900-8N-4*2NND/A1-FK41

CH402-WK03-VV-AB-NN/A/Y

C700-FK06-M*1NT

CH102FK02-8GH-NN

CD701 WK03 MMAN

CB100-WJ01-MMXNN-5N/A 220V

REX-D400F-N*DN-N-5

REX-C100FK06-RKN

REX-D400F-N*DS-N-5

COM-E-02-01

REX-D400F-N*DS-N-N

C100FK05-V*GN 0-1000 100-240VAC

REX-D900F801-5*HL-N2N-5N

C100FK07-M*AN 0-1372K 100-240VAC

REX-D900F-N*DN-N-5 AC220V

CD701

REX-D900F-N*DN-N-N AC220V

CDT01

REX-P300

CB100-FK02-M*GN

C700-FK02-3M-GG

CD701-FK02-M*GN

CH102FK02-M*G-NN

CD901-FK02-M*GN

C410FB02-M*NM

CH102-FK02-M*GN

CB100FK02-VV*GG-NN1A1Y

CD901-WD08-VM*AN-NN

CH102FK02-V*GG-NN

C900FD09-8*DN(PT100)

ST-41 K型,0-300摄室度

CD901-FK02-MM*AA

TFS931123000

CH402FD08-MM*GNN

C700FK06-MN

REX-D400F-N*DN-N-5

REX-C-100FK02-M*MN

REX-D400F-N*DS-N-5

REX-C-100FK02-V*EN

REX-D400F-N*DS-N-N

REX-C-10FD02-V*EN

REX-D900F801-5*HL-N2N-5N

CH402FD08-M-GNN

REX-D900F-N*DN-N-5 AC220V

RKC-P96

REX-D900F-N*DN-N-N AC220V

REX-CH402WK02--MM AN

CB400-FK02-V*AF-NNA

DBH-480B4C-MX2

DFDA56056F

C100FK02-M*AN

XMA56VOFP

REX-C-100FD02-V*EN

XMAT51OFP

REX-C-100FK02-M*MN

CH402FK02-M*AN-NN 48*96 400度

CH402FK05-V*CN-NN

CB100FK02-M*GN-NN/A/Y ZK-1033

REX-C100-FK02-MCN

REX-C410FD10-8XGN

REX-F900FK11-8XFA-N2N-NN

C100FK02-M*BN(ZK-775A)

C700FK07-M*AN

C400FK02-M*GN(ZK-775A)

F900FK11-8*AF-81N-NN

JCS-02

SA200FK01-VM-3-AN-NN

CH402-COGE-AFG-01-M-AN

CB100FK02-V*DN-NN/A/Y

CH402-COGE-AFG-01-M-AN

CH902FK02-M*GN-NN

CB500FD04-MXCN-NN/A

CH102KK02-8*NN

CD701-FK02-MMBN

REX-P96 FK16-V

CD901-FD05-8XAB-NN 0-500摄氏度 P

REXP96 FK16-V

CD901RD01-M*AB

CB100FK03-V

F801-5HN-NN

CD901-FK02-M*GN

CD901-FD05-8XAB-NN 0-500摄氏度 P

CB100FK02-M*GN-NN/A/Y

C100F010-M*AN

C700WK13-MM*GN 100TO240 AC

SA200FK01-VM-3-AN-NN

CB400 100-240V AC

ZB-16 200度 K

CB400-FK02-V*DN-NN/N

RES-P300SK23-8H-4*D-14NC-N

ST-41

CD901FD01-MM*HN-NN

CD901F801-8*hj-nn

CB100FK02-M*GN-NN

REX-P96 AC220V

CD700

CD701FK02-M*AN-NN

JBS-3898

CH402FK02-M*GN-NNJK-1033

CH102FK02-M*C-X-NN/A/YZK

CH402F801-VM-AN-5N

CH102FK02-M*GX-NN/A/YZK-1005

CB900 FD10-V*NN/A/Y

REX-P96

H-PCP-A AC200-240V

C400AK02-VM*VP

H-PCP-A DC24V

CH102FT03-V

FB900-8N-4*NN8N/A2-F801/Y

CD701WK03MM*AN

FB900-MM-4*NFN5/AN

CD901R

REX-F400

REX-C700

CH402FK02-M*GN-NN

REX-C7181

CH402 FK02-VM*AB

CH102FK-M

CH902 FK02-VM*AB

REX-C100-FG07-VAF

CZ-100P-HLZ-SK(0-20MPA)

REX-F400

SBR-EY100

REX-C400

T101S-3.2*150*PT1/4K3.5M

H-PCP-J-141-D*HL

REX-C10

H-TIO-B-FK10-8*NN

CD901FK02

W-BF-01

FB900-8N-4*4F85/A1-F801/Y

W-BF-02

CD401FK02-M*AN-NN

REX-F900(输入输出4-20MA)

CB100DK03-M*GN

CD701FK02-M*GN-NN

CB100DK03-M*R

D410FB02-M*NN AC220V

CB901 一个继电器输出就可以,其

CB900 CFK03-8*AB-5N/A/Y

CZ-100P-HZ-SN

CH402NK01-MM*GN-NNZK-1033

CH402

CB900 100-240VAC 50/60HZ

C100/400

REX-D900F-N*DN-N

REXC402AK02-MM**AB

REX-F400

CH402F型PID继电器输出,PT100热电

C100FK02-M*MN

CB100LJA1-M*NN-N-DN/A 24V

CD901FD02-mm*AN-NNPT100,-200~20

CD901FS01-G*N-NN

RKC-CD901-D008M

CH102FA02-8*NN

C400FK02-M

C400FK02-M*GN

CH402-CD901

C400WE01-MM*AH

REX-C500WJO1-MNAN

CD901FK02-M*AN-NN

CD501 Pt100 输入单报警,不带接

CH402FK02-M*GN-NH

P96SK16-VAB-Y2-N

CD901WD09-MM*DN-NN

CD901FD0101

REX-PG410

CB100FD10-V*GN-NN/A/Y

CB400-AK02-VM*NN-AA/A 0-400℃ K

C700FK02-M*EN

CB400-FK02- V*NN-NN/A 0-400℃ K

REX-C1000-400℃

CH402FK02-M*GN-NN

CB103F801-M+HH8-N1/A

CMP12-K

D9-4 0~400度

CD901FD02-mm*AN-NNPT100,-200~200

REX-C40D

DP-350

CE400

CB100FK02-V*GG-NN

INSTROMENT INC

C700-FK06-MN

DP-350

CD701-FK02-M*AN

ST-41

ST-50(连接线)

XMTJ-101 E型,量程0-400C

REX-CH402WK02MM*AN

JCS-33A-R/M A2BK

CB700 100-240VAC NO.D2L24145

CD901

HA400-K0-8N-4*M2-1N1N-N/AZ-1064

CH902

REX-F900

CD701-FK02-M-AN

CH402 220VAC 0-400℃ K

FD02.8 0-400度 

CH402 220VAC 0-40℃ K DC12V输

CB900

C900WD08-VM*AN

CH402-FD10-V 0-500度 PT100

REX-C500WJ01-MN*AN

CH402FK02-M*GN-NN

CB100FD09-M*AN-5N/A/Y

XMTG-1301KO-400度

CB100FD09-M*AN-JN/A/Y

CH402-FK02-M

CB100FD09-M*AN-NN/A/Y

REX-C100-FK02-M*EN

ST-50

CD901-FD05-8*AB-NN 0-500℃ Pt1

CH402-FD02-M*GN-NN

CH402FK02-MM*CPN.I

REX-D900

CH102FK02-8*AN

CH402-8456V

C100-FK03-M*N

CH402FK02-M*GN-NN

GMT-2312 DC24V

CH402FK02-MM*GN-NN

ST-8

CH402FK02VRNN1

ST8-T

REX-AF4

REX-C900

CH402FK02-M*GN-5N

REX-C900FD10-VAFZK-1014

CH402FK02-EM*AN

CH102FK06-V*AN-NN

T-102-03-80L (2000L-EXF-Y-K-G-N)

REX-C900FK05-8*AN

CB100

CH402-MXGN-NN

CD901FK06-8*AB-5N

DP-350

CD901FK06-8*AB-NN

ST-23 K型

CD901FK06-M*AB-NN

CD901FK02-8*AB-NN

DT-350

CD901-FD05-8XAB-NN 0-500摄氏度

CD901AK02MM*AN

REX-CH402WK02MM*AN

REX-C700FK07-M*AN

CD901FS018*GN-NN

CD901-FK02-M*GN

CD901FS01-G*N-NN

CD901FD01-NN*HNN 0-300℃

CD901FS01-X*GN-NN

C100FK02-M*AN

CB900 NO.01A23076 100-240VAC

C100FK02-M*MN

MC-1

REX-C-100FD02-V*EN

MF-1

REX-C-100FK02-M*MN

CH402

REX-C-100FK02-V*EN

REX-CH402WK02MM

REX-C-10FD02-V*EN

REX-CD101FD09-M*BN

CD901FS01-HN-NN

CB500(48*96MM)

F400WJA5-MM*AB-NNN-NN

REX-C-10FD02-V*EN

FB900-8N-4*4F85/A1-F801/Y

CD401

REX-C900FR02-M 0-1600 100-240VAC

CB700 220VAC

CB100AD01-MM*AN-5N

CZ-100P-HLZ-SN(0-20MPA)

CD401FK02-MM*AN-5N

C900FD10-V*AFZK-1014 0-500 PT:10

CD901FK02-M*AN-NN

XMTD2201

CH402WE02-VMAN

REX-D400

CH901WE02-VMAN

C900FD09-8*DN(PT100)

DP-350

PT100

ST-23L

FK02-V*GN-NN

CZ-100P-LL-0-1MPA L=55

CB100FK07-M*AN-NN/A/Y

PF-8ARIP-MO-350KG/平方米

REX-C718 KO-400℃

PT242-M18-1MPA-6/30-360-B840

22F-20-0 AC220V

CD901FD10-V*GN-NN

23K-6-0 AC220V

CB100FK02-M*GN-NN/A/Y

CB100 AC100-240V 0-800

C900FK06-MA*AN

REX-CD701WK03MMAN

AH5E-4 AC220V

CH402FK02-M*GN-NN

CB400WD01-MM*AB-NN1A/Y

REA-JET1/16/050.112

CZ-100P-HB-SN 0-25MPA

REX-C700FK02-M*GN

CZ-100P-HB-SN 0-35MPA

REX-CH102FJ02-V*GN

CZ-100P-HB-SN 0-50MPA

CD901-FK02-M*NN-NN

CB100LJA1-M*NN-N-DN1A 24V

CB100FK02-M*GN-NN/A/Y ZK-1033

CD901F-801-8*AN

C900FD10-VAP

CB100LJA1-M*NN-N-DN/A 24V

CH102FK02-M*GG*NN

REX-C900FK06-M*AG

CH402-WE01-MMAN

CH102

REX-CH402WK02

CH402FK02-M*GN-NN

CH402WJ02-MM*AF

CD901-WD08-VW*AN

C100-F010-M*AB

CH402NK01-MMXGN-NNZK-1033

CB400-FK02-M*CP-XX/X (AC100V)

JBS-7651-K

CB100FD10 不带485通讯

CH102FK02-M*GN-NN

CB100FD10 带485通讯

CH402FK02-M*GN-NN

CB900FP10-MM*AB-NN/A/Y

C900FS02-8*-AN

F400FJ08-V*GP-NNN-NN

CD901FS02-8*-AN

REX-C400FK02-M*KN

C100FK02-V*AB

GB100

REX-D100F-MN*DN-N5

30V L:100MM

REX-D100F-MN*DN-NN

CB70004H03236

XMTD-2001 E型 0-399度

KCLASS 0.75

C-100C

C900AD09-8M*DD

CD901FD01-NN*HNN 0-300℃

REX-CH102FJ02-V*GN

C100FK02-M*MN

CB00FP100-MM*AB-NN/A/Y

CD901FD02-MM*AN-NNPT100

CB100FK02-M*AN

REX-C10

DTR 0N 16.1(-50-200度)

PF-4

F400BJ08-MM*AN-NNN-NN

REX-P96

F400FJ08-V*GP-NNN-NN

REC-C10FSC-V2CN 0-400 AC240V

CH402

CD701-FK02-M-AN

F400

CB100FK02-M*AN

COM-E-02-01

CD401FK02-M*AN-NN

CH402WD03-MM*C-N

CD901-FK02-M*GN

PEX-C900

CH402

CD901FD018*GN-NN

REX-CD901

CH402FK06-M*GN-NN

CH402FK02-M*GN-NN

C900FK02-M*MN

CH402-FD02-MV-AN

CB100FK02-M*CP-NN/A DC24V 160mA

CB700FD10-VXAN NNAY DC12V

R-100-05-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

CD901F-801-8*AN

R-100-05-300-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

CD701WK03 MMAN

R-100-05-400-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

CD701-WK03 MMAN

D900F-N*DN-NN

FK02-M*GN-NN-ZK-1033

CH402FK02-8M*GN-NN

CD901F801-8HZ-NN

RKC-CH402

REX-C100DK03-M*NN

CH402FK02-V*AB

REX-C100FK03-8*HJ

CB100-WJ01-MM*AB-NN/A

REX-F900F801-8*AN-N2N-NN

CH402-WD08-MM-AB

CH102-FK07-M*AF/NN/A/Y

CH402-WJ01-MM*NN

DP-4 0-400度

CD901FK02-M*GN-NN

REX-C100FK03-VXAB

CH102FK02-M*GN-NN

REX-C10FK05-M

CH402FK02-M*GN-NN

CD901FK02-V*AN-NN

CH402-DD07-8NN-NN

REX-CH402

REX-C-100FK02-V*EN

REX-D100W-MMZNN-NN

RKC-CD901-D008M

REX-F400FPB1-V

CB700-FK02-M*HJ-N1/A/Y

REX-100

CB701-FK02-M-AN

CB100 FK07-M*NN-NN/A/Y

CH402F001-M*AN 0~400度

REX-F900FK05-8*AN

CH102FK02-V*GN-NN

CH402

ST-50

REX-CH402WK02MM*AN

REX-F400

CD901FD10-M*AN-NN 0-500度 DC24

ZEX-C7181KO

RS-485

REX-C400FK02-M

REX-P200

D900F

ST-50

CH402

DB100FD10-AA-AF-5

C900FK06-MA*AN

CH402

C400

CH102

C410

C700

C900

CD101

CD701

 

 

 

 

Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thanh Bình Chuyên :

* Phân Phối

 • .Đồng hồ hiển thị nhiệt độ : YUDIAN, , KCE, RKC, TOKY, YANGMIN, 
 • .Cung cấp các loại cảm biến quang,từ,siêu âm,laser,cảm biến màu : BANNER, RIKO, JULONG.
 • Các loại công tắc giật khẩn,an toàn cho đèn,cho cữa,nhà kho bến bãi,hệ thống máy,băng chuyền.
 •  Biến Tần :SHIHLIN, SUNFAR,HITACHI
 • .Phân phối của hãng nguồn MEAN WELL
 •  PLC  LIYAN, MITSUBISHI, SIEMEN, FATEK, SHIHLIN,,  
 • Các thiết bị điện của hãng OMRON,
 • Phụ tùng ngành nhựa: Máy đùn, máy thổi, máy cắt dán, bộ cao tần(dán biên), bộ xử lý tĩnh điện, bộ xử lý corona, bộ khử từ.
 • Hộp điều khiển: Hộp DC 2HP, 3HP, 5HP, Hộp VS (1/2HP-100HP)
 • Bộ hãm các loại: Điện trở xã, Ly hợp điện từ, thắng bột từ, thắng dùng trong thang máy.
 • Cung cấp linh kiện,relay bán dẫn(ssr)

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THANH BÌNH

Địa chỉ: 16/13 Đường Vĩnh Phú 26, Thuận An, Bình Dương

Hotline0901 174 473 - 0905 496 424

Email: thanhbinhle.dap@gmail.com

Skype:+84901174473

Zalo:0901174473

Websitedienthanhbinh.vn

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top